Demografins grunder, 2 upplagan

Martin Dribe Maria Stanfors

Publikation 2010.01.20

Demografiska faktorer spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen.

Tydligt och kortfattat förklarar författarna vad olika demografiska mått och begrepp innebär. De diskuterar också orsaker till befolkningsförändringar och dess effekter på ekonomi och samhälle i ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är svenska förhållanden, men här görs också internationella utblickar.

Pocketbiblioteket, nr 10.