Regionernas Europa

Ingmar Karlsson

Publikation 2006.04.28

Begreppet regionernas Europa har blivit allt vanligare i diskussionen om Europas framtid. Det är emellertid långtifrån entydigt eller precist och kan därför tolkas på en rad olika sätt. För många är det en europeisk framtidsvision, för andra en mardröm och ett recept för konflikter.

I Regionernas Europa redovisas och definieras de olika regionbegreppen, presenteras debatten och beskrivs den roll som regionerna spelar i dagens europeiska politik.

Pocketbiblioteket, nr 19.