Den uthålliga kapitalismen. Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget, 2 upplagan

Hans Sjögren

Publikation 2012.01.11

Innovationer kräver stöd av ett uthålligt och kompetent ägarkapital. Ett välfärdsamhälle med hög innovationstakt och hög sysselsättningsgrad är därför beroende av privata ägare som aktivt omskapar näringslivet.

Dessa s.k. kontrollägare kan vara familjer lika väl som privata institutioner. Deras bolagsstyrning leder sällan till snabba vinster men skapar i gengäld uthållighet under strukturkriser och förutsättningar för jämn och stark ekonomisk tillväxt över tid.

I Den uthålliga kapitalismen analyseras långsiktigt aktivt ägande som bolagsstyrning i svenskt näringsliv. I fallstudier av Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget visas hur marknadsbetingelser, teknologi, entreprenörskap och organisation utnyttjats för att skapa ekonomisk nytta. Genom access till arkivmaterial på bolagsnivå kan ägarmakten i svenskt näringsliv skildras med större djup än tidigare. Komplexiteten och oförutsägbarheten i de ekonomiska förloppen blir tydliga, liksom det faktum att näringslivets dynamik i hög grad bestäms av politiska och sociala faktorer.

I denna andra upplaga finns ett utökat pedagogiskt avsnitt i introduktionen.