Energimarknaden, ägandet och klimatet

Tor 29 augusti 2013
Tid och plats

Torsdag 29 augusti 2013, 09:00–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Olika spelregler gäller för privatägda och kommunala energibolag. Hur påverkar ägarformen kunderna och miljön? Är olika spelregler motiverade? Och är de anpassade för framtidens energimarknad?

Energimarknaden är i förändring. I dag konkurrerar ett stort antal energibolag, som skiljer sig åt både i storlek och när det gäller ägarform. Samtidigt ändras kundbehoven och efterfrågan på energitjänster växer. I höst ska regeringen fatta beslut om hur EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska införas i Sverige.

Vid seminariet presenteras en ny forskningsrapport från SNS. Rapporten har tagits fram inom ramen för SNS forskningsprogram Klimat och näringsliv.

Medverkande

Rapportförfattare
TOMMY LUNDGREN, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
JESPER STAGE professor vid Mittuniversitetet
THOMAS TANGERÅS docent vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Övriga medverkande
CARL CEDERSCHIÖLD, styrelseordförande, KFS
MARIA ERIKSSON, frilansskribent och författare till boken Dubbelspelet – Så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala.
GÖRAN KARRESKOG, avdelningschef, Konkurrensverket

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 695 kr för SNS medlem* och 1 390 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 26 augusti debiteras avgiften.

Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar / Information om medlemskap.

Varmt välkommen!