Hur ska kompetensen i äldreomsorgen säkras?

Webbinarium Tor 17 juni 2021
Tid och plats

Torsdag 17 juni 2021, 10:30–11:30

SCB:s prognoser fram till år 2035 pekar på en kraftig brist på personal med gymnasieutbildning inom vård- och omsorg. Regeringens särskilde utredare Göran Johnsson gästar SNS för att presentera sitt uppdrag och sina rekommendationer för en hållbar kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

Regeringen utsåg i november 2019 Göran Johnsson till nationell samordnare för att bland annat stödja kommunerna i arbetet med att behålla och rekrytera personal till äldreomsorgen. Bakgrunden är att tillgången på personal med rätt kompetens i äldreomsorgen beräknas minska samtidigt som efterfrågan väntas fortsätta öka. Vad kan man göra för att främja en god arbetsmiljö? Hur kan man använda tekniken för att underlätta för medarbetarna och höja omsorgens kvalitet?

Vid seminariet presenterar Göran Johnsson sin slutrapport av uppdraget. Slutsatserna och rekommendationerna kommenteras av Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef vid fackförbundet Kommunal, och Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef vid Kommunal

Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare vid SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.