IIES/SNS International Policy Talks: Ekaterina Zhuravskaya om fejkade nyheters och sociala mediers påverkan på demokratin

Mån 4 november 2019

Hur påverkas förtroendet för politiker av en ökad användning av internet och sociala medier? Vilken roll spelar så kallade alternativa fakta i politiska kampanjer? Och hur ser sambandet mellan detta nya medielandskap och populistiska partiers framväxt ut? En av världens mest framstående forskare inom området gästar SNS för att tala om samspelet mellan politik, sociala medier och fejkade nyheter.

I takt med att en allt större del av befolkningen tillägnar sig nyheter via sociala medier och andra icke-traditionella mediekällor blir behovet av källkritik större. En gemensam uppfattning om vad som är sant och inte är en förutsättning för ett konstruktivt demokratiskt samtal. Men vad händer när denna fundamentala del av det demokratiska systemet bryts ned?

Den prisbelönta forskaren Ekaterina Zhuravskaya tillhör världens mest citerade forskare. I sin forskning har hon bland annat undersökt hur internet som fenomen påverkar väljares förtroende för sittande regeringar samt stödet för populistiska partier. Hon har även närmare studerat vilken roll så kallade alternativa fakta spelar för väljares världsåskådning och röstningsmönster, en studie som genomfördes i samband det franska presidentvalet 2017.

Anders Sundell, lektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet och Alice Petrén, Sveriges Radios migrationskorrespondent samt Frankrikekännare, medverkar också vid seminariet.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Samtalet hålls på engelska.

Medverkande

Alice Petrén, migrationskorrespondent, Sveriges Radio
Anders Sundell, lektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Ekaterina Zhuravskaya, professor i nationalekonomi, Paris School of Economics

Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar*. Avgiften för icke medlemmar är 395 kr. Vid avanmälan efter den 31 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!