Nudge kan påverka människors pensionsbeslut

Genom att ta bort det automatiska uttaget i tjänstepensionssystemet vid 65 års ålder försvinner ”knuffen” att gå i pension. Att på så vis ändra utformning av beslutssituationen när människor närmar sig pensionen kan bidra till att fler väljer att arbeta vidare och till att pensionsåldern höjs. Det är en av slutsatserna i en ny SNS Analys skriven av Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi.

I rapporten Nudge och pensioner presenteras forskning om hur människors pensionsbeslut kan påverkas genom att uppmuntra dem att välja ”rätt”, så kallad nudge. Nudge handlar om att påverka människors beteende genom att göra små förändringar i beslutsmiljön, utan att ändra de alternativ som finns att välja mellan eller själva rätten att välja. Forskningen om nudge har tidigare använts inom områden som hälsa, miljö och sparande. Rapportens slutsatser:

  • ”Spara mer i morgon”-sparande framgångsrikt. Många anser sig spara för lite på grund av dålig självkontroll över tid. Genom att förbinda sig att spara en del av sina framtida löneökningar kan det problem övervinnas. Den här typen av sparande skulle kunna införas i tjänstepensionssystemet.
  • Automatiskt deltagande och förval har stor effekt. Automatiskt uttag av tjänstepension vid 65 års ålder utgör en stark (oavsiktlig) nudge att gå i pension. Att avskaffa denna ”knuff” skulle troligtvis vara ett effektivt sätt att höja pensionsåldern. Mycket tyder också på att förval med livslång utbetalning av tjänstepensionen har betydelse.
  • Nudge bör utvärderas. Kunskapen om exakt hur och varför en nudge fungerar eller inte fungerar är ofullständig. Effekten på det totala sparandet är också oklar. För att utforma en effektiv nudge krävs goda kunskaper om varför människor väljer och sparar som de gör.

– Det finns helt klart möjligheter att påverka svenska sparare i en eller annan riktning med hjälp av nudge. Olika former av nudge har redan påverkat svenska sparare, även om det inte alltid har varit en medveten nudge. Dock behöver vi ta reda på mer om effekten på det totala sparandet, säger Fredrik Carlsson.

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet, som tar ett helhetsperspektiv på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Författare

Fredrik Carlsson, professor, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kontakt

Fredrik Carlsson, fredrik.carlsson@economics.gu.se, 070-926 70 97
Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95