Privatoffentliga partnerskap. Styrning utan hierarkier och tvång?

Ulrika Mörth (red.) Kerstin Sahlin-Andersson (red.)

Publikation 2006.11.07

Det blir allt vanligare med nära samarbeten och allianser mellan privata och offentliga aktörer – s.k. privatoffentliga partnerskap. Dessa kan handla om skilda ting – från att komma överens om standarder för elektronisk handel till hur man bäst stoppar spridningen av farliga sjukdomar.

Målet med partnerskap är inte alltid klart. Gränserna mellan offentligt och privat omprövas, omformas, flyttas och luckras upp. Den offentliga sektorn har blivit alltmer företagslik, samtidigt som företag uppmanas ta ett bredare samhällsansvar.

Hur kan man förena krav på effektiv krishantering med krav på samhällelig insyn och information? Ofta karaktäriseras privatoffentliga partnerskap som en win-win-situation där alla parter vinner på samarbete, men i verkligheten är det dock ett mer komplicerat samarbete än så.

I boken har statsvetare och företagsekonomer empiriskt undersökt uppkomsten och drivkraften bakom olika typer av nationella, europeiska och globala privatoffentliga partnerskap. Bland annat tas fallen HEL, Galileo, Enron, Abu Ghraib och strömavbrottet i USA och Kanada 2003 upp som exempel.

Redaktörer: Ulrika Mörth och Kerstin Sahlin-Andersson.

Övriga författare: Jan Joel Andersson, Malena Britz, Helena Buhr, Johan Lembke, Adam Sandebring och Lina M. Svedin.