SNS Konjunkturrådsrapport 2021: Digitalisering och konkurrens

Webbinarium Fre 26 februari 2021
Tid och plats

Fredag 26 februari 2021, 10:00–11:30

SNS Konjunkturråd 2021 presenterar sin analys av hur marknader stöps om och nya konkurrensproblem uppstår i digitaliseringens kölvatten. Slutsatserna kommenteras av näringsminister Ibrahim Baylan, Telia Companys vd och koncernchef Allison Kirkby samt Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby.

I ”Konjunkturrådets rapport 2021: Digitalisering och konkurrens” beskriver och analyserar fyra forskare de ekonomiska mekanismer och de lagar och rättstillämpningar som tillsammans formar samspelet mellan digitalisering och konkurrens. De resonerar också kring vad utvecklingen innebär för en liten exportorienterad nation som Sverige och vad som kan göra svenska företag bättre rustade att möta framtida utmaningar i den digitala ekonomin.

SNS Konjunkturrådsrapport 2021 finansieras med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2021:
Sten Nyberg (ordförande), professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Richard Friberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Björn Lundqvist, docent i juridik, Stockholms universitet

Robin Teigland, professor i Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola

Kommentatorer:
Ibrahim Baylan (S), näringsminister

Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company

Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!