SNS Malmberget: Sol, värme och förnyelsebar energi

Tor 26 september 2013
Tid och plats

Torsdag 26 september 2013, 17:00–19:00
LKAB Entrén, Koskullskulle, Malmberget.

Lars Andrén, som driver Drivkraft, är författare och skribent på tema förnybar energi och energieffektivt byggande. Han är en av landets mest uppskattade föredragshållare inom dessa områden.

2013-09-26_malmberget

Under temat förnybar energi lyfter Lars Andrén fram möjligheterna kring nyttjande av solenergi, utifrån ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv. Du har chansen att ställa frågor om lagstiftning, teknik och effekterna i kallt klimat.

Anmälan

Senast måndag den 23 september till Eva Björkvall, e-post: eva.bjorkvall@lkab.com telefon 0970-763 81eller till Peter Palo e-post:energi@kommun.kiruna.se telefon 070 -519 05 56

Föreläsningen genomförs i samverkan med energi- och klimatrådgivningen i kommunen.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget