SNS Piteå/Skellefteå: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Tis 24 februari 2015
Tid och plats

Tisdag 24 februari 2015, 12:00–14:00
Krokodil, Storgatan 39, 941 32 Piteå.

Tisdagen den 24 februari hälsar SNS Piteå/Skellefteå dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning.

SNS Konjunkturråd 2015
SNS Konjunkturråd 2015

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder?

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning. Några av frågorna som rapporten fokuserar på är: När utgör en skulduppbyggnad ett problem? Är Sverige i en sådan situation i dag? Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken? Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Anmälan

Senast fredagen den 20 februari till Marianne Carlsson, marianne.a.carlsson@swedbank.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Piteå/Skellefteå