SNS/SHOF Finanspanel: Banker i kris – fungerar reglerna i praktiken?

För tre år sedan infördes det nya ramverket för att hantera banker i kris inom EU. Sverige har fått nationella regler och Riksgälden är ansvarig för den nya ordningen.

Stater ska inte längre stötta banker med skattemedel. Det är i stället bankernas investerare som ska bära riskerna. Kriser ska också hanteras på ett sätt som skadar samhällsekonomin så lite som möjligt.

På mötet diskuterar vi erfarenheterna så här långt:

• Vad innebär det att investerarna bär risken? Hur värderas riskerna som investerarna tar?
• Kommer reglerna att kunna fungera som tänkt vid en framtida bankkris i Sverige?
• Vilka är erfarenheterna av den resolution som använts i södra Europa?

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn och arrangeras av SNS och Swedish House of Finance.

Swedish House of Finance (SHOF) vid Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges nationella forskningscenter i finansiella ekonomi.

Medverkande

Bo Becker, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Lindblad, generaldirektör, Riksgälden
Louise Lundberg, Vice President and Senior Credit Officer, Moody’s Investors Service

Pehr Wissén, PhD, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, SHOF och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 1 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!