SNS Uppsala: Att utvärdera svenska universitet och högskolor

Mån 21 oktober 2013
Tid och plats

Måndag 21 oktober 2013, 18:00–20:00
UU Innovation, Dag Hammarskjölds väg 10B, 752 37 Uppsala.

Att kunna bedöma kvaliteten på högre utbildning är viktigt för både studenter och potentiella arbetsgivare för att värdera en examen. Vad betyder kvaliteten och hur mäts den idag?

Foto: Klas-Herman Lundgren
Foto: Klas-Herman Lundgren

Förra året deltog omkring 320 000 studenter i högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor. Att studenterna tillgodogör sig kunskap och utvecklas som självständigt tänkande individer är av intresse för hela samhället, inte minst för studenterna själva och för näringslivet som vill säkra sin rekrytering. Hur säkrar vi bäst att kvaliteten på utbildningen är hög så att utbildningen vid svenska lärosäten blir attraktiv och så att examen från svenska lärosäten värderas högt hos företag och offentlig sektor?

De senaste åren har utvärderingssystemet för högre utbildning diskuterats flitigt i Sverige. SNS Uppsala bjuder in rektorer, forskare och näringslivet i Uppsala för att diskutera kvaliteten på det svenska kvalitetsutvärderingssystemet och vad detta har för betydelse för utvecklingen av utbildningarna på Uppsalas två universitet.

Medverkande

LENA ADAMSON är docent i psykologi och verksam som högskolepolitisk expert för Europarådet. Hon är före detta huvudsekreterare vid Högskoleverket och knuten till Miljöpartiet för att utveckla partiets högskole- och forskningspolitik som oberoende utredare. Adamson har skrivit en kritisk analys av dagens utvärderingssystem för högre utbildning som presenteras vid mötet.
GÖRAN HARTMAN, Vicedekan, NL-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet
ANDERS MALMBERG, prorektor, Uppsala universitet
PATRIC PALM, vd för it-företaget Hansoft

THOMAS MALMER, partner, Percipia Strategi & Kommunikation, leder mötet och fler medverkande tillkommer.

Anmälan

Senast torsdagen den 17 oktober till Sara Jernberg, e-post sara.jernberg@uuinnovation.uu.se, tfn 070-1679141.

Varmt välkommen!

SNS Uppsala
Loth Hammar, ordf, Sara Jernberg, Sten Bernhardsson, Catharina Blom, Christina Frimodig, Sven Kempe, Thomas Malmer, Håkan Tribell och Kjell-Arne Nilsson