Sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de? Bidrar kraven till att öka sysselsättningen bland de som står längst från arbetsmarknaden? Hur påverkar sysselsättningskrav i upphandlingar konkurrensen och upphandlingskostnaderna?

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. I offentliga upphandlingar kan beställaren ställa krav på leverantören att erbjuda anställning, utbildning eller praktik till individer som står långt från arbetsmarknaden. Ur ett utförarperspektiv kan kraven upplevas som krångliga och öka risken att färre företag lämnar ett anbud.

Välkommen till en halvdagskonferens där forskare och representanter från statliga myndigheter, kommuner, fackliga organisationer och näringsliv förklarar och diskuterar för- och nackdelarna med sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar.

Konferensen anordnas inom forskningsprojektet Lärdomar om integration samt mötesserien Mötesplats integration.

Medverkande

Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus
Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Rikard Jermsten, gd, Konkurrensverket
Martin Kruse, upphandlingschef, Arbetsförmedlingen
Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt näringsliv
Monica Lingegård, vd, Samhall
Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Maja Ohlsson, samordnare på Inköp och Upphandling, Göteborg stad
Roger Rang, inköpsstrateg Socialt Ansvarstagande, Trafikverket
Ardalan Shekarabi, civilminister
Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt, juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Patrik Tengberg, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Fler talare tillkommer.

David Sundström, forskningsledare SNS, modererar.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 29 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!