Tankar om cykler

Lennart Schön

Publikation 2006.09.19

Det moderna samhället präglas av tillväxt och av cykler. Bakom de korta konjunkturperioderna finns längre cykliska förlopp som ger perspektiv på historien, på vår egen tid och på framtiden. De stora teknikskiftena – som dagens IT-revolution och tidigare industriella revolutioner – har samspelat med ekonomin och samhällets alla institutioner i långa skeenden av tillväxt och omvandling, i Sverige och globalt.

I boken presenteras tankar om långa cykler som utgår från de stora innovationerna men där samspelet mellan tekniken, ekonomin och samhället formar både cyklerna och tillväxten. Författaren förklarar varför långa cykler uppträder, hur de format trender under 1800- och 1900-talen och vilka perspektiv de ger på 2010-talet.