Vad är utveckling?

Björn Hettne

Publikation 2008.05.28

Boken handlar om utvecklingsbegreppets historia, från 1700-talets framstegsdebatt till dagens diskussion om global utveckling.

Utveckling är vad som brukar kallas ett i grunden ifrågasatt begrepp, vilket innebär att det inte bara är omstritt utan också skiftar i betydelse från en situation till en annan. Här tydliggörs på ett fängslande sätt vad som i en viss historisk situation har betraktats som ”utvecklingsproblemet”.

Pocketbiblioteket, nr 33.