Världshandeln. Utveckling, aktörer och spelregler, 2 upplagan

Peter Kleen Claes Moberg Gunnar Palm

Publikation 2006.10.06

De senaste 50 åren har mänsklighetens välstånd stigit lika mycket som under tusen år dessförinnan. Flera orsaker ligger bakom, till exempel fred, forskning och världshandelns liberalisering. Den senare fortskrider på alla nivåer. Utrikeshandeln växer snabbare än produktionen och konkurrensen skärps. Länder, företag och individer blir alltmer beroende av omvärlden.

Världshandeln – utveckling, aktörer och spelregler förklarar på ett enkelt och begripligt sätt hur den internationella ekonomin fungerar. Utbytet av varor, tjänster, kapital, arbetskraft och kunskap mellan olika världsdelar beskrivs.

Varför uppstår handeln? Vilka regler och bestämmelser styr den internationella handelspolitiken och världshandeln? Hur mycket frihandel har egentligen uppnåtts? Hur går företagsetableringar i utlandet till och hur fungerar de kulturmöten som uppstår? Det är några av de frågor som behandlas här.