Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen?

Ons 6 september 2017
Tid och plats

Onsdag 6 september 2017, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur bör ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen utformas? Vilken betydelse har de för kvalitetsutveckling och för de anställdas handlingsutrymme? Välkommen till ett samtal med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och civilminister Ardalan Shekarabi.

Nyligen överlämnade Tillitsdelegationen sitt delbetänkande ”Jakten på den perfekta ersättningsmodellen” till regeringen. Delegationen har bland annat kartlagt ersättningsmodellernas roll i styrningen av välfärdstjänster för att kunna ge förslag på hur framtida ersättningsmodeller kan utformas.

Ekonomiska incitament som styrmedel inom äldreomsorgen har hittills analyserats i mindre utsträckning än inom hälso- och sjukvården. Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom omsorgen? Hur samverkar de med andra styrsignaler? Och hur uppfattas ersättningens utformning av anställda och uppdragsgivare?

Delbetänkandets slutsatser presenteras av delegationens ordförande Laura Hartman. Civilminister Ardalan Shekarabi och Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, medverkar för att ge en kommentar. Även Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör i Nacka kommun och Kristin Ahne, affärsområdeschef för äldreomsorg hos Aleris, medverkar för att förmedla ytterligare perspektiv kring ersättningsmodellernas roll inom äldreomsorgen.

Medverkande

Kristin Ahne, affärsområdeschef äldreomsorg, Aleris

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Ardalan Shekarabi, civilminister

Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka kommun

 

Diskussionen leds av Evelina Björkegren, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!