Ekonomisk politik

Lars Magnusson

Publikation 2011.11.10

Vad är det som driver ekonomisk politik framåt? Handlar det om teorier eller beror det kanske på hur verkligheten förändras över tid och ställer nya krav? Är det ideologierna som styr eller den ekonomiska verkligheten?

Här skildras den ekonomiska politikens historia i västerlandet sedan medeltiden. Tyngdpunkten ligger på 1900-talet men författaren går även längre tillbaka i tiden för att belysa den ekonomiska politikens innehåll under äldre dagar.

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Recension

… beskriver på ett kortfattat sätt de olika interventionerna och deras intellektuella bakgrund… Den lättlästa skriften avslutas med litteraturhänvisningar samt ett register.

Samuel Herthelius, BTJ

… en snabbkurs i ekonomisk historia …

Torbjörn Askman, Civilekonomen