Hur reformera svensk energi- och miljöbeskattning?

Webbinarium Ons 4 november 2020
Tid och plats

Onsdag 4 november 2020, 13:00–14:15

Hur effektivt är dagens energiskattesystem? Vilka skatter och andra styrmedel på miljö och energi fungerar bäst? I en ny SNS-rapport analyserar forskarna Runar Brännlund och Bengt Kriström dessa frågor kring den svenska energi- och miljöbeskattningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I rapporten beskriver forskarna energi- och miljöbeskattningens utveckling. De konstaterar att med minskad användning av fossila bränslen kommer en viktig skattebas att urholkas, vilket gör att man borde fundera på att skapa bredare skattebaser. Det ställer energiskattesystemet under lupp. De analyserar också hur ändamålsenliga olika miljöpolitiska styrmedel är, särskilt flygskatt, bonus-malus och plastpåseskatt.

Forskarna presenterar förslag på förbättringar och förenklingar av det svenska energi- och miljöskattesystemet som skulle kunna bidra till att nå klimatmålen billigare jämfört med dagens förda politik. På seminariet diskuterar panelen forskarnas förslag.

Rapporten ges ut inom ramen för forskningsprojektet Skatter i en globaliserad värld. Rapportens författare svarar för analys, slutsatser och förslag. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Medverkande

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet och seniorrådgivare, Centrum för miljö och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Hillevi Larsson (S), ledamot i skatteutskottet

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna och andre vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Per Åsling (C), förste vice ordförande i skatteutskottet

Fler talare tillkommer.

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för forskningsprogrammet på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!