Klimatpolitiska rådet om vägen till en fossilfri transportsektor

Klimatpolitiska rådet kommer till SNS för att presentera sin årsrapport om transportsektorns klimatpåverkan. Vilka förutsättningar finns för transportsektorn att bli fossilfri? Går omställningen tillräckligt snabbt för att nå målet om nollutsläpp år 2045?

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende vetenskapligt råd där forskare från olika vetenskapliga discipliner ingår. Rådets uppdrag är att utvärdera i vilken utsträckning regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen och bedöma hur omställningen går. Årets rapport tar ett brett grepp om regeringens vision om en fossilfri transportsektor.

Till seminariet kommer även representanter för transportbranschen för att diskutera förutsättningarna för svensk transportsektor att möta målen om fossilfria utsläpp.

Seminariet hålls inom ramen för SNS nya mötesplats Samhällsbyggnad och hållbarhet, som finansieras med stöd av forskningsrådet Formas.

Medverkande

Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo Group
Ingrid Bonde, ordförande, Klimatpolitiska rådet
Mattias Dahl, vd, Transportföretagen

Seminariet leds av Helena Stålnert, rådgivare inom kommunikation och ledarskap.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 25 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!