Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering?

Seminarium Tor 25 april 2024
Tid och plats

Torsdag 25 april 2024, 13:30–14:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från kl. 13:15.

Under slutet av 1960-talet skedde en påtaglig ökning av antalet studenter i Sverige. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och det uppstod ett behov av att reglera antalet personer som läste vidare och öka styrningen av studenternas utbildningsval. 1977 genomfördes därför en omfattande reform som bland annat resulterade i etablerandet av tolv nya högskolor runt om i landet.

Förutom att samla all eftergymnasial utbildning inom ramen för högskolan, fanns också en förhoppning om att etableringen av regionala högskolor skulle minska den sociala snedrekryteringen och främja ekonomiska utveckling utanför storstäderna. Frågan är om reformen fick de avsedda effekterna.

I en ny rapport undersöker forskarna Andreas Bergh, Henrik Hällerfors, Joacim Tåg och Thomas Åstebro om 1977 års högskoleexpansion hade den demokratiserande effekt som avsågs med reformen. Forskarna studerar även hur de kommuner som fick högskolor har utvecklats över tid.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och IFN

Camilla Hansén (MP), ledamot i utbildningsutskottet

Henrik Hällerfors, doktorand i nationalekonomi, Uppsala universitet

Josefin Malmqvist (M), ledamot i utbildningsutskottet

Håkan Regnér, chefsekonom, Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Eva Marie Rigné, forsknings- och utvecklingssamordnare, SKR

Joacim Tåg, programchef vid IFN och gästprofessor i nationalekonomi vid Hanken i Helsingfors

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Möjlighet finns att följa mötet digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 24 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!