Vad beror de ökade bostadspriserna på?

Seminarium Tis 30 november 2021
Tid och plats

Tisdag 30 november 2021, 13:00–14:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Hur stor betydelse har ökade markkostnader för prisutvecklingen på bostäder i Sverige? Och vad mer kan förklara att bostadspriserna stigit så mycket i Sverige under den senaste 25 åren?

Nationalekonomerna Mats Bergman och Sten Nyberg presenterar sin nya SNS-rapport där de har analyserat vad som påverkar bostadspriserna både på kort och lång sikt. De undersöker faktorer som mark- och byggkostnader, och framhåller särskilt konkurrenssituationen på marknaden för byggmaterial och hur Lagen om offentlig upphandling påverkar kostnaderna vid nyproduktion. De tittar också på hur hyressättningssystemet påverkar bostadsutbudet.

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige, Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad (m) och Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun (s), kommenterar forskarnas analys och slutsatser.

Lanseringen ingår i forskningsprojektet Hållbar Samhällsbyggnad.

Medverkande

Mats A. Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Sten Nyberg, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad (m)

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun (s)

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!

Riktlinjer för SNS evenemang med anledning av covid-19

SNS följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som är: ”Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor”.

SNS kan inte garantera att avstånd kan hållas till andra personer i våra lokaler. Vi uppmanar därför dem som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör hålla avstånd att delta i SNS evenemang digitalt.