Seminarium

SNS förtroenderådsmöte och presentation av 2020 års Konjunkturrådsrapport

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter förtroenderådsmötet presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd.

SNS Konjunkturråd har i mer än 30 år kommit med en årlig rapport som belyser viktiga frågor i den svenska ekonomin och kommenterar utformandet av den ekonomiska politiken.

Denna gång är det nio forskare som analyserar klimatpolitiken i ett globalt perspektiv och föreslår åtgärder för att öka politikens effektivitet.

Utgångspunkten har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Klimatpolitik är ett komplext område där det behövs många perspektiv. Därför ingår forskare från flera discipliner, som också har delvis olika ståndpunkter i den klimatpolitiska debatten.

2020 års Konjunkturråd består av John Hassler (ordförande), Björn Carlén, Jonas Eliasson, Filip Johnsson, Per Krusell, Therese Lindahl, Jonas Nycander, Åsa Romson och Thomas Sterner.

Anmälan

Förtroenderådsmötet äger rum kl. 16:15-16:45. Presentation av Konjunkturrådets rapport sker mellan kl. 17:15-18:45. Personliga inbjudningar skickas ut med post under november.