Hur ska flyktingar få jobb? Erfarenheter från de nordiska länderna

Tis 21 november 2017
Tid och plats

Tisdag 21 november 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

I Sverige tar det cirka nio år innan hälften av dem som flyktinginvandrat är etablerade på arbetsmarknaden. Hur ser det ut i våra grannländer? Vad kan vi lära av varandra?

Att börja arbeta och sedan behålla anknytningen till arbetsmarknaden har stor betydelse för en framgångsrik integration. Men det tar ofta väldigt långt tid för nyanlända i de nordiska länderna att komma i sysselsättning. I Norge och Danmark finns det dessutom tecken på att anknytningen till arbetsmarknaden stärks i början, men sedan försvagas igen. Det gäller särskilt för män. Vad kan göras åt detta?

Välkommen till ett seminarium med professor Olof Åslund, generaldirektör vid IFAU, Bernt Bratsberg, forskare vid Frischsenteret i Oslo och Marie Louise Schultz-Nielsen, forskare vid Rockwool Fonden i Köpenhamn. De kommer att presentera nya studier av nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Norge, Danmark och Sverige som utgångspunkt för vårt samtal.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration och ingår som en del av SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Bernt Bratsberg, seniorforskare, Frischsenteret i Oslo
Marie Louise Schultz-Nielsen, seniorforskare, Rockwool Fonden i Köpenhamn
Olof Åslund, generaldirektör vid IFAU och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!