Pensionssystemets demografiska utmaningar

Det nuvarande sättet att beräkna vår livslängd i det allmänna pensionssystemet underskattar systematiskt hur länge vi lever. Det gör att underskott uppstår och ackumuleras, som yngre generationer kommer att få betala. Är tiden mogen för en ny prognosmodell?

I och med reformen av pensionssystemet i slutet av 1990-talet kopplades beräkningen av pensionsnivån hos en nybliven pensionär till den förväntade livslängden för sin årskull. Meningen var att det skulle skapa långsiktig finansiell balans i systemet.

Forskarna Edward Palmer och Yuwei Zhao de Gosson de Varennes ifrågasätter dock nuvarande beräkningsmodeller i en ny SNS-rapport. De menar att pensionssystemet missar att ta hänsyn till ökande livslängder, med följden att finansiella underskott byggs upp. De presenterar en ny prognosmodell som kan fånga den accelererande ökningen i livslängd på ett bättre sätt.

Rapporten pekar även på betydande skillnader i livslängd mellan olika socioekonomiska grupper. Höginkomsttagare har till exempel längre förväntad livslängd än låginkomsttagare. Eftersom pensionerna beräknas utan hänsyn till skillnader i livslängd sker en omfördelning inom varje generation. Författarna väcker frågan om gruppensionsplaner baserade på socioekonomiska indikatorer som ett sätt att lösa denna problematik.

Rapporten kommenteras av Ole Settergren, Chef för Analysavdelningen på Pensionsmyndigheten, och Maria Liljedahl, chef för aktuariefunktionen på Folksam Liv.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Medverkande

Edward Palmer, professor emeritus, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Yuwei Zhao de Gosson de Varennes, fil.dr vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Numera verksam som analytiker vid Skatteverket
Ole Settergren, Chef för Analysavdelningen, Pensionsmyndigheten
Maria Liljedahl, Chef för aktuariefunktionen, Folksam Liv

Samtalet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 15 juni debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!