Segregation och flyktinginvandrares företagande

Fre 14 december 2018

En ny studie visar att flyktinginvandrare som under 1990-talet placerades i områden med människor från samma etniska bakgrund startade egna företag i större utsträckning än andra flyktinginvandrare.

Välkommen till ett seminarium där forskaren Henrik Andersson presenterar sin SNS-rapport där han beskriver lärdomarna om segregation och företagande utifrån ”Hela Sverige-strategin”. Strategin genomfördes i början av 1990-talet och innebar att nyanlända flyktingar placerades i olika kommuner av dåvarande Invandrarverket. Andersson har följt 14 000 personer som kom till Sverige från ett tiotal länder under åren 1990–1991.

Hur påverkar närheten till människor med likartad kulturell, geografisk och språklig bakgrund förutsättningarna för att skapa betydelsefulla nätverk? Och vad vet vi om flyktinginvandrares företagande i dag?

Deltar och kommenterar studien gör bland andra Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet, Maroun Aoun, ansvarig för startfassegmentet på Almi Företagspartner och nationell projektledare för Almi Snabbspår och Hossein Alfak, ordförande i Tensta företagarförening.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Hossein Alfak, ordförande i Tensta företagarförening
Henrik Andersson, fil.dr i nationalekonomi, Uppsala universitet och författare av SNS-rapporten.
Maroun Aoun, ansvarig för startfassegmentet på Almi Företagspartner och nationell projektledare för Almi Snabbspår
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet.

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor exklusive moms och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter den 12 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap
Varmt välkommen