Styrning för en mer jämlik vård – lunchseminarium med Göran Stiernstedt

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara jämlik och behovsbaserad. Hur utformar vi styrsystem som säkerställer att så verkligen är fallet? Och hur skiljer sig vårdkonsumtion åt mellan olika patientgrupper? Dessa är några av frågorna som diskuteras när utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” presenteras på SNS.

Utredningens uppdrag innefattar bland annat att analysera vårdens styrning utifrån principen om jämlik och behovsstyrd vård. Den ska också följa upp om vårdutnyttjande varierar mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar. Vilka styrsystem främjar en vård på lika villkor för hela befolkningen? Och hur ser vi till att skattemedel används på ett sätt som kommer patienterna till nytta?

Välkommen till ett lunchseminarium där särskilde utredaren Göran Stiernstedt presenterar delbetänkandet för ”Styrning för en mer jämlik vård”. Göran Stiernstedt är utbildad läkare och ledde även utredningen ”Effektiv vård”.

Anders Anell, professor i hälsoekonomi, kommenterar delbetänkandet. Medverkar gör även Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung, och Britta Wallgren, Sverigechef på Capio.

Seminariet är det första som anordnas inom ramen för SNS nystartade forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Anders Anell, professor i hälsoekonomi, Lunds universitet
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Göran Stiernstedt, särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”
Britta Wallgren, Sverigechef, Capio

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 295 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!