SNS forskning 1990-2009

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 • Välfärdspolitiska rådets rapport 2000. Privatiseringens gränser – perspektiv på välfärdspolitiken.
 • SNS Economic Policy Group Report 2000. Power and Accountability in Swedish Politics
 • Akademiskt entreprenörskap. Universitet och näringsliv i samverkan
 • Demokratirådets rapport 2000. Demokrati utan partier?
 • Universitetets värden. Bidrag till den forskningspolitiska debatten
 • Kunskap för välstånd. Universiteten och omvandlingen av Sverige
 • Europas författning
 • Mot en europeisk elmarknad?
 • Sveriges författning efter EU-anslutningen
 • Ekonomirådets rapport 2000. Politisk makt med oklart ansvar

1999

 • Report from the Democratic Audit of Sweden 1999. Democracy the Swedish Way
 • Demokratirådets rapport 1999. Demokrati på svenskt vis
 • Välfärdspolitiska rådets rapport 1999. Från dagis till servicehus. Välfärdspolitik i livets olika skeden
 • Sveriges konstitutionella urkunder
 • Universitet. Platser där världar möts
 • Den åttafaldiga vägen
 • Makten över politiken. Om konstitutionella spelregler och politikens innehåll
 • En effektivare välfärdspolitik
 • Europas nätverksindustrier. Telekommunikationer
 • Samhällskonsten
 • SNS Economic Policy Group Report 1999. The Road to Prosperity
 • Konjunkturrådets rapport 1999. Vägen till välstånd

1998

 • Välfärdspolitiska rådets rapport 1998. Välfärdspolitik i kristid – håller arbetslinjen?
 • Den tredje uppgiften. Högskola och omgivning i samverkan
 • Demokratirådets rapport 1998. Demokrati och medborgarskap
 • Report from the Democratic Audit of Sweden 1997. Democracy across Borders
 • SNS Economic Policy Group Report 1998. Entrepreneurship in the Welfare State
 • Konjunkturrådets rapport 1998. Företagaren i välfärdssamhället
 • S-märkt. Företagets etniska vägval
 • Dagspressens politiska ekonomi

1997

 • Report from the Democratic Audit of Sweden 1996. Democracy and Leadership
 • Politik och marknad i framtidens sjukvård
 • Konjunkturrådets rapport 1997. I otakt med omvärlden?
 • SNS Economic Policy Group Report 1997. The Swedish Model under Stress
 • Transportekonomi och livsmiljö
 • I krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Demokratirådets rapport 1997. Demokrati över gränser

1996

 • Konjunkturrådets rapport 1996. Vad vill Sverige med EU?
 • Kompetens för konkurrenskraft. Källor, drivkrafter och metoder för kompetensutveckling i företag
 • Valfrihet och jämlikhet i vården
 • Miljöpolitik och transporter. En ekonomisk analys
 • Varför sitter brassen på bänken? eller Varför har invandrarna så svårt att få jobb?
 • Demokratirådets rapport 1996. Demokrati och ledarskap

1995

 • Demokratirådets rapport 1995. Demokrati som dialog
 • Privata aktörer i svensk sjukvård
 • Konkurs eller rekonstruktion. Hur skapas effektiva lagar?
 • Dags för en ny migrationspolitik!
 • Invandrare på arbetsmarknaden
 • NBER-rapporten 1995. Välfärdsstat i omvandling. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen
 • Kärnkraft och miljö. Ett svenskt dilemma

1994

 • Den nya elmarknaden
 • Svenskt bankväsendes framtida reglering och utveckling
 • Tandvården – en ekonomisk analys
 • Konjunkturrådets rapport 1994. Välfärdsland i ofärdstid
 • Den svenska fastighetskrisen
 • Etik och finanser
 • Sjukhusens kontrakt – från anslag till intäkter
 • Försäkringsmarknaden
 • Spelet om infrastrukturen
 • Ramlagar i förvaltningspolitiken
 • Nätverk i näringslivet. Ägande och industriell omvandling i det mogna industrisamhället 1920-1990

1993

 • Tandvård i andra länder. Vad kan Sverige lära?
 • Konjunkturrådets rapport 1993. Fast kurs med flytande krona
 • Ekonomisk utvärdering av läkemedel
 • Prioritering i sjukvården. Etik och ekonomi
 • Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. En rättsekonomisk analys
 • Redovisa företagsledarnas förmåner!
 • Läkemedelsförmånen

1992

 • Mat till EG-pris? Den svenska livsmedelskedjan i ett EG-perspektiv
 • Konjunkturrådets rapport 1992. Tillväxt utan gränser
 • Kvinnors och mäns liv och arbete
 • Visionen om jämställdhet
 • Marknaden för företagskontroll
 • Svensk sjukvård – bäst i världen?
 • Staten som ägare – erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB
 • Patientmakt över vården
 • Kvinnans plats på jobbet

1991

 • Hur skall sjukvården betalas?
 • Konjunkturrådets rapport 1991. Sverige vid vändpunkten
 • Finanssektorn och välfärden
 • Sjukvård i andra länder – Vad kan Sverige lära?
 • Valfrihet och konkurrens i sjukvården

1990

 • Makten över bostaden
 • Konjunkturrådets rapport 1990. I samtidens bakvatten?
 • Ägandespridning till de anställda. En kunskapsöversikt
 • Statsmakt och suveränitet