SNS forskning 1990-2009

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

 • Den nya elmarknaden
 • Svenskt bankväsendes framtida reglering och utveckling
 • Tandvården – en ekonomisk analys
 • Konjunkturrådets rapport 1994. Välfärdsland i ofärdstid
 • Den svenska fastighetskrisen
 • Etik och finanser
 • Sjukhusens kontrakt – från anslag till intäkter
 • Försäkringsmarknaden
 • Spelet om infrastrukturen
 • Ramlagar i förvaltningspolitiken
 • Nätverk i näringslivet. Ägande och industriell omvandling i det mogna industrisamhället 1920-1990

1993

 • Tandvård i andra länder. Vad kan Sverige lära?
 • Konjunkturrådets rapport 1993. Fast kurs med flytande krona
 • Ekonomisk utvärdering av läkemedel
 • Prioritering i sjukvården. Etik och ekonomi
 • Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. En rättsekonomisk analys
 • Redovisa företagsledarnas förmåner!
 • Läkemedelsförmånen

1992

 • Mat till EG-pris? Den svenska livsmedelskedjan i ett EG-perspektiv
 • Konjunkturrådets rapport 1992. Tillväxt utan gränser
 • Kvinnors och mäns liv och arbete
 • Visionen om jämställdhet
 • Marknaden för företagskontroll
 • Svensk sjukvård – bäst i världen?
 • Staten som ägare – erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB
 • Patientmakt över vården
 • Kvinnans plats på jobbet

1991

 • Hur skall sjukvården betalas?
 • Konjunkturrådets rapport 1991. Sverige vid vändpunkten
 • Finanssektorn och välfärden
 • Sjukvård i andra länder – Vad kan Sverige lära?
 • Valfrihet och konkurrens i sjukvården

1990

 • Makten över bostaden
 • Konjunkturrådets rapport 1990. I samtidens bakvatten?
 • Ägandespridning till de anställda. En kunskapsöversikt
 • Statsmakt och suveränitet